پرینترهای جوهر افشان

آوریل 22, 2020

جلوگیری از پخش شدن جوهر در پرینترهای جوهر افشان

جوهر مربوط به این پرینترها در تماس با رطوبت در شرایط خاصی منجر به لکه دار شدن کاغذ می‎شود و ممکن است موجب خراب شدن یک […]