رول کاغذ حرارتی

مارس 14, 2020

رول کاغذ حرارتی

رول کاغذ حرارتی نوعی جدید از کاغذ است که در آن فرآیند و عملیات چاپ , بدون دخالت جوهر صورت میگیرد. موارد استفاده این نوع از […]