چراغ تونر در پرینتر ۱۳۲۰

آوریل 21, 2020

روشن بودن چراغ تونر در پرینتر ۱۳۲۰

اول:تصالات مربوط به کارتریج و واتصال ان روی برد پاور چک شود دوم:در گوشه کنار کارتریج یک دریچه کوچک وجود دارد که این دریچه بعد از […]