مزایای پرینتر HP LaserJet P2035

مارس 17, 2020

مزایای پرینتر HP LaserJet P2035

بهره وری با ارزش استثنایی. با سرعت حداکثر 30 ppm به سرعت چاپ کنید و دوباره به سرعت کار کنید. پورت USB 2.0 سرعت و پورت […]